Suntetorp Säteri AB

Suntetorp logo

 

 

 

Suntetorp Säteri

Köptes 1917 av Johan Sahlström, och har sedan dess drivits av familjen Sahlström. Gårdens olika inriktningar under åren har varit mjölk, svin, potatis, spannmål och skog.

Suntetorp Säteri är idag inriktad på mjölk, skog och spannmål. I oktober 2013 invigdes den nya robotladugården med 10 robotar och besättningen håller på att utökas till 800 kor.

Suntetorp Säteri drivs med 100% grön mark året om. Vallarna sås in var tredje år i helsäd. Hälften sås in på hösten och hälften i vårsäd/åkerböna på våren. Detta gör att vi kan fördela gödsel och arbete mellan höst och vår. Halva arealen på Suntetorp är lättare jord och passar för vårplöjning och den andra halvan är styvare och passar bättre för höstplöjning.

2013 köptes gården Kustorp till och drivs av Suntetorp Säteri AB. Där odlas spannmål och halm och täcker hela årsbehovet för Suntetorp. Spannmålen krossensileras i korv och utfodras direkt i mixvagnen.

Ko dimma 1 nyslaget-morgon

Fakta Suntetorp Säteri AB

Åker: 540 ha
Bete: 120 ha
Skog: 650 ha
Vallareal: 240 ha
Helsäd: 120 ha
Spannmål: 140 ha
Gödselproduktion: 25 000 m3
Mjölkstall: 10*Lely robotar
Sahlström silos: 8 st plansilos, impregnerat virke, 500 000 kgTS per fack.

Maskiner från Sahlströms Maskin AB:
Tankvagn med kran och ramp, 32 kbm
Tankvagn med kran och ramp, 22 kbm
Hackvagn/Komprimator 70 kbm
Hackvagn/Komprimator 60 kbm
– samt diverse traktor- och elpumpar.

Mjölk – vår fina produkt!
Läs och häpnas över mjölkens nyttighet i bifogad artikel.

Mjölk – nyttig som den är och i sina beståndsdelar