Suntetorp Säteri AB

Suntetorp logo

Suntetorp Säteri

Köptes 1917 av Johan Sahlström, och har sedan dess drivits av familjen Sahlström. Gårdens olika inriktningar under åren har varit mjölk, svin, potatis, spannmål och skog.

Suntetorp Säteri är idag inriktad på mjölk, skog och spannmål. I oktober 2013 invigdes den nya robotladugården med 12 robotar och besättningen på 750 kor.

Suntetorp Säteri drivs med 100% grön mark året om. Vallarna sås in var tredje år i helsäd. Hälften sås in på hösten och hälften på våren. Detta gör att vi kan fördela gödsel och arbete mellan höst och vår. Halva arealen på Suntetorp är lättare jord och passar för vårsådd och den andra halvan är styvare och passar bättre för höstsådd.

”Tack vare pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har vi kunnat bygga två nya kalvstallar detta kommer leda till en bättre djurvälfärd och trivsel hos medarbetarna samt ett effektivare energiutnyttjande”

Ko dimma 1 nyslaget-morgon

Fakta Suntetorp Säteri AB

Åker: 600 ha
Bete: 120 ha
Skog: 900 ha
Vallareal: 240 ha
Helsäd: 100 ha

Majs: 78 ha

Spannmål: 135 ha
Gödselproduktion: 25 000 m3
Mjölkstall: 12*Lely robotar A5
Sahlström silos: 10 st plansilos, impregnerat virke, 500 000 kgTS per fack.

Maskiner från Sahlströms Maskin AB:
Tankvagn med kran och ramp, 32 kbm
Tankvagn med kran och ramp, 22 kbm
Hackvagn/Komprimator 70 kbm
Hackvagn/Komprimator 60 kbm*2
– samt diverse traktor- och elpumpar och hydraulisk pump för flytt ut till satelitbrunnar

Mjölk – vår fina produkt!
Läs och häpnas över mjölkens nyttighet i bifogad artikel.

Mjölk – nyttig som den är och i sina beståndsdelar