Komprimatorhackvagn

NYSTART för Sahlströms Komprimator!
Vi har tillverkat ett 50-tal hackvagnar med komprimering, men slutade 2008 då vi fick stor konkurrens av självgående hackar och snittarvagnar.
År 2012 började vi att får förfrågningar igen på vår hackvagn, som vi nu döpt till Komprimator, då den helt avviker från andra hackvagnar.

I år har vi bestämt att starta tillverkningen igen, eftersom våra 50-talet Komprimatorer gått otroligt bra. Själva hacken köps in från annan leverantör.

Läs vidare om våra fördelar:

Sahlströmvagnarna är konstruerade med en hydraulisk avskjutningsramp. Denna används även för komprimering av lasset som då ökar med upp till 20-30%.

SK50/SK60 – Med avskjut och komprimering

Avlastning tar för SK50 ca 30 sek och då tipp inte används, kör man iväg omgående och behöver inte vänta på att tippflaket ska gå ned.

En ca 3 m bred lastkorg med stort ljusinsläpp ger en stabil och lättlastad vagn. Vagnen är utrustad med självstyrande, hydraulisk, boggi och extra stora hjul.

Hela arbetsmomentet; lastning, korthackat material, hemkörning och avlasting utförs av en man.

20140609_101555
Bild: Vallskörd Suntetorp, Komprimerat material.

S60 Komprimator Sahlström hackvagn
Bild: Stor mängd material i ett lass. 

Genom att vi har en sluten lastkorg undviks spill, och de värdefulla bladen på gräs- och baljväxter blåser inte bort. Bladen är nödvändiga för en näringsrik grönmassa.

Vad är fördelarna med korthackat material?

  • Större last hem till silon
  • Större mängd i silon = lägre silokostnad
  • Bättre packning = mindre förluster
  • Då fullfoder eller blandfoder är framtiden är en homogen blandning till djuren viktigt och uppnås endast med korthackat foder.

1 hackvagn skörd -14    hackvagn skörd -14

Skörd av grovfoder

Det skrivs mycket om tryckskador på vallar men lite om skördesystem. Ta alternativet hackvagn med komprimator jämfört med självgående hack:

Självgående hack med medföljande kärror och traktor som lastas, plus traktor och kärra som följer tätt efter för att snabbt köra intill hacken för att få lass eller kopplas till hacken. Hur mycket spår och tryck ger detta? Har man vår Komprimator behöver du aldrig avsluta en sträng mitt på gärdet. Komprimera och ta med hela strängen eller ytterligare en sträng = mindre körskador.

En traktor med hackvagn: Fördelen är att pickupens bredd är 1,8 m, som därigenom följer marken lättare och går inte i jord så lätt som en bredare pickup gör. Jord är ett gissel vid ensilering. Däremot bör man lägga ihop strängar eller rulla ihop bredspridet material. Storleken av strängen som kan läggas ihop beror på skördens storlek och varierar mellan 4-10 meter, som kan slås ihop med en lätt traktor. Detta har förändrat komprimatorns kapacitet avsevärt.

Med stort gräsinslag som är ganska torrt redan vid slåtter, kan man med fördel lägga ihop 3 strängar = 8-10 meter. 2 st hackvagnar SK60 anser jag har lika stor kapacitet som de flesta självgående. Kanske inte på en enstaka timma, men ta i beräkningen att båda hackvagnarna börjar arbeta samtidigt på gärdet och är en mansbetjänta. De kan med fördel köra från olika gärden om man vill blanda olika vallblandningar eller om ena vallen är torrare än den andra eller en vall längre bort. Detta ger ett jämt flyt för den som tar emot i silon. Blandning av olika torrt material är viktigt att kunna göra för att få en rätt utfodring. Ex: om ett lager i silon är 40% ts och ett annat är 30% ts, blir utfodringen antingen 25% över- eller underutfodring.

När jag talar om hackvagnar skall det vara med vår Komprimator = ca 20-30 % större last. Den stora fördelen är att man aldrig avslutar en sträng mitt på gärdet. Man komprimerar och tar med hela strängen. Är man i bortre delen av gärdet gör man ”full” komprimering och är tillbaka till vägen hem. Detta spar mycket körning på gärdet och ger högre kapacitet per dag.

Med vår täta och lätta lastkorg undviks spill av de lätta bladen, som innehåller den högsta näringen.

Silos

Varför talar man så lite eller aldrig om lagringshöjd i silon och lite om hacklängd på grovfodret, som har så stor betydelse för kvalitén? Sahlströms Komprimator med JF Protec hack, hackar materialet effektivt och gör det lättare att lägga in i silon, som dessutom rymmer 5-10% mera med finhackat material. Ett långhackat material ”rullar” och tar mer tid att lägga ett jämnt lager av i silon och dessutom kan det ge luftfickor där mögel kan bildas.

En SK60 ger en kapacitet per lass på ca 5500-7800 kg/ts och vid en körsträcka på 1-3 km klarar du två lass/timma eller ca 3 ha. Märk väl att detta är en mans kapacitet!

Hoppas detta klargjort varför en Sahlström Komprimator är oslagbar när du beaktar hela arbetskedjan med kostnader i maskiner och arbete.

Av: Nils-Johan Sahlström 2017

Nils-Johans tankar om vallodling och strukturfoder

TEKNISKA SPECIFIKATIONER SAHLSTRÖM KOMPRIMATOR

Sahlströms vagn SK50 SK60 trippel
Lastvolym 47 m3 57 m3
Lastutrymmets bredd 2900 mm 2900 mm
Lastutrymmets längd 6900 mm 8250 mm
Hjulutrustning standard 750/60Rx30,5 750/60Rx30,5
Spårvidd c-c 2200 mm 2200 mm
Bromsar Hydrauliska på 4 hjul Hydrauliska på 6 hjul
Självstyrande boggie Ja Ja
Höjd med standard hjul 4400 mm 4400 mm
Totalbredd 3100 mm 3100 mm
Total längd 11000 mm 12350 mm
Vikt utan hack c:a 7800 kg 10600 kg
Effektbehov 125/170 kw/hk 140/190 kw/hk
Krav på oljeuttag 1 enkelverkande med fri retur 1 enkelverkande med fri retur
Max last 18000 kg *) 22000 kg *)
Avlastningstid c:a 30 sek 60 sek
Komprimering vid 180 bars tryck 18086 kg 28260 kg

*) Betr. lastning: Följ vägtrafiksförordningens regler ang. vikter för olika vägar.

Tillverkas för att passa JF Protec hack.