Sahlströms pumpar – traktorpumpar samt helautomatiska eller manuella el- och hydraulpumpar

Hydraulisk högtryckspump

Ny uppfinning som tagit oss på sängen med dess breda användningsområde.

Kan också utrustas ihop med en hydraulisk propeller omrörare som kopplas till samma aggregat Nyhet!

En hydraulpump som klarar allt ifrån att pumpa långa sträckor till satelitbrunnar till att pumpa sandinblandad gödsel inomgårds. Underhållet är obefintligt och drifts ekonomin fantastisk.

 

2015-11-25-14-42-572015-11-25-14-44-22

Ett exempel på kostnadsjämförelse från Suntetorp där vi pumpar 2 kilometer ut till en 5000 m3 satelitbrunn.

Tidigare pumpades gödseln ut med en traktordriven tryckpump som matades av en hydrauldriven pump ( hydrauldriften togs av den pumpande traktorn).

Med traktordrift.

Kapacitet 170m3/timma
Tid att fylla 5000m3 5000/170= 29 tim
Kostnad traktor 29 tim* 250kr/tim (JD 7930)= 7 250 kr
Diesel kostnad 30l/tim*29tim=870lliter*9kr/l= 7 830 kr
15 080 kr
Kostnad/m3 gödsel 15080 kr/5000m3= 3,01 kr/m3 gösdsel

Med Hydraulpump

Kapacitet 250 m3/24 tim
Tid att fylla 5000 m3 5000m3/250m3/dygn=20 dygn*24tim=480 tim
Kostnad el 4kw aggregat
Som drog 3kw 480 tim*3 kw= 1440 Kwh* 1 kr/kwh= 1 440 kr
Kostnad/m3 gödsel 1440/5000m3 0,28 kr/m3 gödsel

Sammanfattning

Att pumpa med hydraulpumpen kostar bara en tiondel jämfört med traktorpumpen och har betydligt mindre koppling- och tillsynstid. Kapitalkostnaden för hydraulpumpen är också lägre och betydligt längre livsländ. Gör miljön och plånboken en tjänst använd Sahlströms nya hydraulpump.

Sahlström traktorpumpar – effektiv omrörning och pumpning av nöt- och svingödsel

Pumparna levereras i två olika utförande på omrörning. Högt placerat omrörningsmunstycke för nötgödsel och lågt placerat för svingödsel.  Pumparna är konstruerade med tanke på att du själv ska klara underhåll och service.

Traktorpump

Hög pumpkapacitet tillsammans med riktbart omrörningsmunstycke och inbyggd skärfunktion på 18 000 ggr/min, gör pumpen mycket effektiv både vid lastning och omrörning. Även i stora bassänger med kraftigt svämtäcke klarar traktorpumpen omrörning utan extra omrörare.

Omrörningskapaciteten är mycket hög med en jetstråle över 15 000 l/min.
Hydraulisk manövrering av omrörningen från traktorhytten gör det bekvämt och säkert.

Pump med LI broschyr

Enkla funktioner på Sahlströms traktorpump

Mannen på bilden ger proportionerna på storleken av ett 800 mm pumphus. Pumpen har ett kraftigt pumphjul och inbyggd skärfunktion, 18 000 ggr/min, helt utan behov av slipning. Kapaciteten är mycket hög även vid omrörning över 15 000 l/min. Propellerlagringen är dessutom självsmörjande.

Skiftning från omrörning (fyrkantsrör uppåt i bilden) till lastning (liggande rör ovanför pumphusröret) ändras lätt genom hydraulisk förflyttning av rören i sidled, vilket ökar kapaciteten ytterligare då inga kranar behövs. Vid omställning till omrörning töms lastarröret helt ned i bassängen.

Omrörarens munstycke vrids hydrauliskt i sidled 180o och höjdled 90 o. Eftersom munstycket ofta är under gödselytan ser man på riktningsvisaren (rödvita spröt) hur munstycket står.

Sammanfattning av funktionerna:

 • Mycket hög kapacitet vid omrörning, ca 15.000 liter/min
 • Omrörning regleras hydrauliskt från traktorn horisontellt 180°, vertikalt 110°.
 • Inga kranar= eliminerar täppning/fastfrysning vintertid
 • Fyllning av tankvagn/omrörning förskjuts till önskad funktion hydrauliskt.
 • Fördelen med ovan är bl.a. inget dropp från fyllnadsrör efter avslutad tankfyllning.
 • Pumpen snabb kopplas lätt till traktorns tvåpunktsarmar och fälls hydrauliskt ned i bassängen.
 • Lågt underhåll, inga kullager
 • Utrustad med självsmörjande gummilager (smörjes av gödsel, konstruerat redan 1967).
 • Pumpen har 18 000 skärmoment/min. Skärning sker i periferin med mycket hög hastighet.
 • Ingen slipning av skär nödvändig
 • Varmgalvaniserad

Pump ställning broschyr

Den röda ställningen du ser på bilden, gör det möjligt att fälla ned pumpen i bassängen hyrauliskt, efter att ha snabbkopplats till traktorns tvåpunktsarm.

All manövrering sker bekvämt med hydraulik från traktorhytten där föraren sitter skyddad från gaser och andra olycksfaktorer.

Pumparna finns i längderna 3 och 4 m. 

Tillbehör

Lastarrör i rostfritt stål, med stödben. Längd 6 m. Diameter 150 mm.

Välkommen att höra av dig till oss!

Sahlström elpumpar

Elpumparna lämpar sig bäst i uppsamlingsbassänger för överpumpning till förvaringsbassänger och för lastning. Elpumparna är utrustade med riktbart eller fast munstycke.

Helautomatisk elpump – NYHET!

Vi lanserar nu vår helautomatiska elpump, som sparar mycket tid och bekymmer då gödseln alltid blir väl omrörd automatiskt och tidkrävande kontroll av omrörningen sparas.

Funktioner helautomatisk elpump:

 • Då bassängen är full startas omrörningen automatiskt.
 • Tiden för  omrörning är ställbar.
 • Efter omrörning pumpas gödseln automatiskt till förvarningsbassängen.
 • Vid större pumpbrunnar kan flera omrörningar vara nödvändiga, om tex utgödslingen samtidigt går och fyller på mer gödsel i brunnen. Pumpen stänger då utpumpning och omrörning startar en andra eller tredje gång.
 • Pumpen stängs av när bassängen är tom och pumpen går tillbaka till omrörningsläge.
 • Pumpen är självsmörjande som tidigare och har funktioner i övrigt som de manuella pumparna, se nedan.

Funktion manuella elpumpar 15 & 20 hk

 • Kapacitet ca 3000-4000 l/min
 • Omrörning regleras horisontellt 200°, vertikalt 110°.
 • Pumpen lämpar sig bäst till samlingsbassänger och överpumpning till lagerbassänger samt lasting av tankvagn.
 • Fodrar ingen smörjning manuellt.
 • Smörjs automatiskt med gödsel.
 • Underhållet är mycket lågt.
 • Effektiv skäranordning.
 • Skäranordningen erfordrar ingen slipning, då den skär i periferin med hög hastighet 17000 gånger/min.

Fakta elpump

Pump Kapacitet Längd
EP 15 N 3200 l/min 2-3m, 3-4m
EP 20 N 4000 l/min 2-3m, 3-4m
EP 15 S 3200 l/min 2-3m, 3-4m
EP 20 S 4000 l/min 2-3m, 3-4m

Fakta traktorpump

Pump Kapacitet Längd
TP 3 N 15000 l/min 3 m
TP 4 N 15000 l/min 4 m
TP 3 S 15000 l/min 3 m
TP 4 S 15000 l/min 4 m