Maskinverksamhet

Maskinverksamheten

Lantbruksmaskiner är inget nytt område för Sahlströms. Idén med flytgödselhantering fick Nils-Johan Sahlström redan 1957. Då startade han Sahlströms Maskin AB, som utvecklade och tillverkade gödselpumpar och spridarvagnar. Nils-Johan introducerade också flytgödselhantering i USA 1963. Över 80% av maskinerna exporterades. De stora marknaderna var USA, England, Skandinavien samt övriga Europa.

Företaget såldes senare till Alfa Laval.

1992 startade Nils-Johan Sahlström upp verksamheten igen. De egna gårdarna behövde större och effektivare maskiner än vad marknaden kunde erbjuda. Till att börja med tillverkades maskiner för eget bruk, men efterhand kom efterfrågan på marknaden och produktionen startades i lite större skala. Idag tillverkas pumpar, spridarvagnar, kranarmar, hackvagnar och rampspridare.

Alla prototyper till nya maskiner provkörs och testas på de egna gårdarna i ett par år innan de marknadsförs. På Suntetorps Säteri är det Nils-Johans son Johan Sahlström som, tillsammans med utvecklingspersonal i fabriken, har ansvaret för testerna. Johan deltar också i utvecklingen av nya maskiner.

Sahlströms grundtanke är att tillverka enkla och lätta maskiner med hög kapacitet, som kräver ett minimum av service. Vi utvecklar hela tiden våra maskiner för att klara efterfrågan från ett snabbt föränderligt jordbruk.