Rampspridare (med två stycken patent)

Den jämna spridningen startar i alla slangar samtidigt på en rak linje bakom traktorn
och den enkla och lätta spridaren gör Sahlströms rampspridare oslagbar!

Ramspridare

Fördelar

Med Sahlström rampspridare slipper du alla långa slangar med de bekymmer och kostnader det innebär.

  • Spridningen startar i alla slangar samtidigt på en rak linje (inte som på slangspridare där den yttre slangen startar efter ett stort antal meter).
  • Gödseln fördelas ut från två stycken 6 – 8 m rostfria rampar som arbetar med övertryck för att ge jämt flöde genom de korta slangarna. Detta ger en jämn fördelning till grödan.
  • Ett enkelt fjäderbelastat påkörningsskydd, utan brytbultar (måste smörjas), gör att rampen fälls bakåt vid påkörning. Nyhet!
  • Rampen är lodrätt höj- och sänkbar hydrauliskt och sitter tätt bak på tanken = låg bakvikt. Infälld ramp ger jämvikt.
  • Rensning sker genom en kniv, som går fram och tillbaka över hålen (50 mm standard) och skär sönder foderrester.
  • Stora föremål såsom stenar , träbitar, öronmärken, plast mm spolas från insläppen till ytterändan och töms automatiskt ut när rampen fälls in efter varje lass.
  • När luckan är öppen kan du se rakt in i rampen.
  • Utsläppen sitter i änden på rampen. Detta minimerar hårda föremål i utsläppen, som går direkt till skräpluckan.

Image7

Snabb spridning: En 22 m3 spridarvagn tar c:a 2,5-4,5 minuter att tömma beroende på gödselns konsistens.

Enkla funktioner: En enda cylinder fäller in rampen, vrider 180° (slangarna står uppåt/inåt), samtidigt öppnas luckorna som tömmer på skräp.
Detta ger en snabb och effektiv körning.

Rampspridaren är mycket lätt och väger endast c:a 980 kg för 12 m ramp.
Lätt att montera på Sahlströms tankvagnar, då det finns ett redskapsfäste mot tanken och två st fyrkantsrör där man sticker in lastarens gafflar och lyfter av och på rampen.

Fäste för andra vagnar tillverkas mot beställning.