Välkommen till Sahlströms Maskin AB

Sahlströms grundtanke är att tillverka enkla och lätta maskiner med hög kapacitet, som kräver ett minimum av service. Vi utvecklar hela tiden våra maskiner för att klara efterfrågan från ett snabbt föränderligt jordbruk.

Vi konstruerar våra maskiner efter jordbrukets behov för att kunna utvecklas och bli effektivare.

Detta nås genom många medhjälpares synpunkter och körning i praktisk drift.
Vi har tillgång till 30.000 ton gödsel och 20.000 ton grönmassa allt per år i anslutning till fabriken. Vi kan därmed testa alla produkter en längre tid, minst 2 år, i praktiken innan vi säljer till lantbrukare.

Vi säljer sedan ett mindre antal maskiner när nya maskiner konstrueras, som vi följer upp och justerar vid behov.

 

INFORMATION OM GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya EU-förordningen GDPR i kraft. GDPR reglerar hur personuppgifter får behandlas och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR och vi kommer inte att använda dina personuppgifter för något annat syfte än att kunna leverera våra tjänster.