Sahlström spridarvagnar

Nu lanserar vi vår nya spridarvagn!

2015-10-05 11.28.232015-10-05 11.29.21IMG_23182015-10-05 11.17.10IMG_2308

Den nya spridarvagnarna är som tidigare tillverkade i stålplåt i S16 och större, vilken är blästrad in- och utvändigt. Invändigt är de rostskyddade med epoxyfärg och utvändigt målade med tvåkomponentsfärg. Det finns också en enklare variant S13. Bilderna ovan visar en S22.

Tillbehör Sahlströms spridarvagn:

  • Kranarmen – gör det enkelt kan lasta från traktorhytten.
  • Elhydraulik – fjärrstyrning med bl.a. trippelfunktion för bästa resultat.
  • Hydraulisk tiltning av vagn med tipp mot pumpen ger snabb tömning mot slutet och även bra viktfördelning.
  • Rampspridare – se eget avsnitt
  • Mycket enkel hydraulisk tvångstyrning av hjulen utan dator. Nyhet!

Det finns många skäl till att välja en ny Sahlström spridarvagn:

Precis som tidigare är konstruktion självbärande, utan extra chassi, vilket ger den starkaste och lättast möjliga konstruktionen. Tanken är oval, vilket ger en låg tyngdpunkt, stabil gång och liten risk för stjälpning. Plåten i tankarna över 16 m3 är 6 mm tjock. För mindre tankar är plåten 5 mm. Inuti tanken finns kraftiga, höga, 800 mm 2-4 st, skvalpplåtar som ger en jämn körning utan ryck. En flottör markerar mängden gödsel i tanken.

Boggin är styrbar. Detta är standard på 16 m3 och större vagnar. Boggin är kraftig och funktionsmässigt helt outstanding. Nyhet!

Vid trippelboggi kan den främre axeln lyftas (standard), vilket ger en tyngdöverföring och den är lätt rullande vid tomkörning. Pump har ett tråg. Tankens drag kan tippas hydrauliskt mot tråget vilket ger hög tömningsgrad och pumpkapacitet. Tråget används också för uppsamling av olämpliga föremål och töms genom kranen.

Spridarvagnen har mycket låga underhållskostnader.

Den nya pumpen har hög kapacitet 7 000–10 000 liter/min. (1000 varv). Pumpkapaciteten kan ändras genom byte av propeller. Pumpen drivs med Pto-axel eller hydraulmotor. Nyhet!

Pumpen är direkt monterad på främre gaveln och ansluten genom ett 250 mm hål i framgavel vilket gör att man slipper rörledningar. Nyhet!

Tack vare den nya bredspridaren är spridningen mycket jämn och startar på en rak linje, 20-24 m bred. Nyhet!

Vid körning från fältet är kranen för utpumpning stängd och omrörningen öppen. Allt per automatik. Nyhet!
Vid omrörning skärs långstråigt material ned med 18.000 skärmoment per minut. Nyhet!

När tanken är utrustad med kranarm, kan den enkelt ställas om till transport av gödsel till satellitbassäng eller grannar. Gödseln töms genom kranarmens överfyllnadsslang under gödselytan (enligt lag). Nyhet!

Du kan välja mellan kuldrag eller ögla som standard. Nyhet!

Alla nyheter ovan är standard och ingår i priset, som är oförändrat. Att vi kunnat hålla priset oförändrat beror att ytterligare förenklingar gjorts t.ex. har vagnen bara en kran. Övrigt är en speciell konstruktion.

Sahlström kranarm – tillbehör

20140610_143418

En centrummonterad kranarm på tankvagnen är standard. Lederna på kranarmen är förstärkta med grövre sprintar och längre bussningar. Nyhet! Den är svängbar 180°, dvs lastningen kan ske på önskad sida. Kranarmen är mycket lätt, vikten är endast c:a 800 kg. Trots den låga vikten är kranarmen mycket hållbar. Det är inte mängden järn som ger styrkan utan hur den används.)

Man bottenfyller tankvagnen med riktad spolning. Genom bottenfyllning minimeras skumbildning.

Pumpen drivs hydrauliskt. Kranarmen har en kapacitet upp till 10 000 l/min.

Hydraulmotorn sitter två  m ovanför pumphuset. Fördelen med det är att hydraulmotorn inte doppas i gödseln och man kan ha kontroll över eventuellt oljeläckage.  Pumpen är självsmörjande och ingen manuell smörjning behövs. Pumpen skär sönder halm- och ensilagerester. Kranarmen är galvaniserad.

En ny specialventil öppnas när hydraulmotorn stängs av och förhindrar hävert. Nyhet!

En överfyllnadsslang mynnar ut strax ovanför pumphuset.

Modeller och tekniska data

Sahlströms spridarvagnar finns i modellerna S13, S16, S19, S19-3,  S22 och S25, där siffran anger ungefärlig volym i kbm,

Totallängden varierar från 6,7 m – 9,5 m, S19-3 och S22 har tre axlar övriga två. Vikten exklusive boggin är från 2700 kg – 3450 kg. Alla hjul är bromsade och vagnen är utrustad med erfoderlig belysning och förberedd för kranarm och ramp.

Fråga oss efter hjuldimensioner.

Med reservation för konstruktionsändringar.