Ny uppfinning!

Ny uppfinning som tagit oss på sängen med dess breda användningsområde.

En hydraulpump som klarar allt ifrån att pumpa långa sträckor till satelitbrunnar till att pumpa sandbemängd tjock gödsel inomgårds. Underhållet är obefintligt och drifts ekonomin fantastisk.  se pumpar